Frisk fisk på
Helgeland

Fiskehelsetjeneste
på Helgeland

HaVet har veterinærmedisinsk spesialkompetanse på fiskehelse, velferd og smitteforebygging. HaVet leverer tjenester til produsenter av smolt, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk fra Nord-Trøndelag til Bodø. HaVet bidrar også med sin kompetanse til Veterinærinstituttet, Sjømat Norge, SINTEF, utstyrsleverandører og andre havbruksinteressenter. Veterinærer og fiskehelsebiologer i HaVet tar mål av seg å være en pålitelig og dyktig samarbeidspartner slik at vårt felles mål kan nås: Frisk og sunn fisk!

Ansatte

Aslak Reikvam
Fiskehelsebiolog

Aslak er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen i 2021. I sin masteroppgave skrev han om immunsystemet til berggylt . Hans oppgaver i HaVet er rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd.

Tlf: 41215173
ePost: aslak@havet.as

Kristin Ottesen
Veterinær

Kristin er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1998. Kristin har bakgrunn fra klinisk veterinærpraksis og som fiskehelsepraktiker i Marine Harvest. I 2005 tok startet hun veterinæravdelingen i Helgeland Havbruksstasjon, nå LetSea, og var leder for veterinær- og miljøtjenestene til LetSea frem til 2014. I 2014 etablerte hun HaVet hvor hun er daglig leder. Kristin har jobbet med de fleste områder innen akvakultur og kultivering, hennes oppgaver er i dag organisering, ledelse og rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd for kunder av HaVet.

Tlf: 48107671
ePost: kristin@havet.as

Mattias Bendiksen Lind
Fiskehelsebiolog

Mattias er utdannet fiskehelsebiolog fra Norges Fiskerihøgskole i 2015. Mattias var ansatt i HaVet fra 2015-2019, hvor han jobbet med rådgivning innenfor et vidt spekter av spørsmål knyttet til fiskehelse og -velferd for oppdrett av laks og rognkjeks. Fra 2019 til midten av 2021 var Mattias ansatt som fagleder fiskehelse i Norway Royal Salmon, med oppfølging av prosjekter, strategiske- og operative fiskehelsespørsmål og deltakelse i selskapets fiskehelsesatsning. Høsten 2021 vendte Mattias tilbake til HaVet, hvor han jobber med rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd for HaVets kunder.

Tlf: 48055956
ePost: mattias@havet.as

Susanne Holmås
Fiskehelsebiolog

Susanne er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø i 2023. I sin masteroppgave skrev hun om velferd hos atlantisk laks i RAS. Susanne har i tillegg erfaring som røkter på settefisk ved Havbruksstasjonen i Tromsø og i SalMar. Hennes oppgaver i HaVet er rådgiving knyttet til fiskehelse- og velferd.

Tlf: 94052457
ePost: susanne@havet.as

Marta Baxarias Canals
Veterinær

Marta er utdannet veterinær fra Universitetet i Barcelona, Spania. Marta har en doktorgrad i dyremedisin og helse fra samme universitet. Hennes oppgaver i HaVet er rådgiving knyttet til fiskehelse- og velferd.

Tlf: 41165167
ePost: marta@havet.as

Vår fremtidige kollega?
Fiskehelsebiolog eller veterinær

Åpne søknader ønskes alltid velkommen. Behovet for autorisert fiskehelsepersonell er alltid tilstede og stadig økende. Om du har ønsker om å bidra til bedre helse og dyrevelferd i havbruksnæringen på Helgeland, så send noen ord om deg selv til kristin@havet.as eller ring for en prat på 48107671

Tlf: 48107671
ePost: kristin@havet.no

Tjenester

Fiskehelse

HaVet gjennomfører fiskehelsetjeneste på settefisk, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk. Vi bistår med overvåking, forebygging, diagnostikk og behandling, samt med utvikling og implementering av IK-akvakultur. Vi hjelper kunder med å sette sammen gode rutiner og prosedyrer som sikrer best mulig velferd , helse og biosikkerhet gjennom hele produksjonssyklus. HaVet jobber mye med dokumentasjon av helse, velferd og effekt i tilknytning til nye tiltak mot lus, og våre ansatte har erfaring med de fleste nye avlusingsmetoder som er på markedet. HaVet bistår også kunder i kontakt med offentlige myndigheter.

Smitteforebygging

HaVet gir råd og veiledning om smitteforebyggende tiltak i alle ledd av en produksjonskjede, og kan bistå med å sette opp trygge systemer for forsvarlig smittehygiene og forebygging av sykdom. HaVet gjennomfører vask- og desinfeksjonskontroller av brønnbåter, arbeidsbåter, avlusingsflåter m.m. Vi jobber også mye med transportruter, smitteveier, vannslektskap, risikovurderinger og vurdering av ulike tiltak for å redusere smittebelastninger til omgivelsene ved sykdom.

Kurs og opplæring

HaVet gjennomfører kurs og opplæring knyttet til helse, velferd og smitteforebygging, både hos kunder og for kunder. Dyr som vi tar i vår varetekt skal ha det bra og kravene til dyreeier er nedfelt i norske lover og forskrifter. I tillegg så er behovet og nysgjerrigheten på kunnskap knyttet til fiskehelse og velferd ofte stor. HaVets folk er i felt og kjenner problemstillingene, vi kan derfor tilpasse kurs og opplæring til kundens behov. Vi tilbyr regelmessige velferdskurs for matfiskanlegg, settefiskanlegg, slakterier og rensefiskleverandører. Vi gjennomfører også kurs og opplæring i medisinhåndtering, lusetelling, sykdomsgjenkjennelse, forsvarlig avliving og smitteforebyggende tiltak.

Samarbeid og koordinering

HaVet er en frittstående og uavhengig veterinærmedisinsk bedrift, og vi kjenner vårt virkeområde svært godt. Vi koordinerer og leder samarbeid mellom havbruksbedrifter og mellom fiskehelsetjenester. HaVet koordinerer det subregionale samarbeidet om lakselus på Helgeland. Vi bistår også Sjømat Norge i regional koordinering av lakselusarbeidet i hele Nord-Norge.

FoU og prosjekt

En viktig oppgave er å være med på å utvikle ny kunnskap knyttet til rensefisk, avlusingsmetoder, medikamenter, metodikk og drift. HaVet har mye praktisk erfaring fra felt og et stort nettverk på tvers av mange fagdisipliner. Dette gjør at vi kan bidra med vår kompetanse inn i små og store prosjekter i samarbeid med kunder og ulike samarbeidspartnere.

Kontakt

Besøksadresse
Torolv Kveldulvsonsgt. 63

Postadresse
HaVet Fiskehelsetjeneste AS
Post boks 106, 8801 Sandnessjøen

Lyst på praksis hos oss?

Vi tar imot skoleelever og studenter som ønsker praksis, send en e-post med noen ord om deg selv til

kristin@havet.as

Skroll til toppen