FoU og prosjekt

En viktig oppgave er å være med på å utvikle ny kunnskap knyttet til rensefisk, avlusingsmetoder, medikamenter, metodikk og drift. HaVet har mye praktisk erfaring fra felt og et stort nettverk på tvers av mange fagdisipliner. Dette gjør at vi kan bidra med vår kompetanse inn i små og store prosjekter i samarbeid med kunder og ulike samarbeidspartnere.

Samarbeid og koordinering

HaVet er en frittstående og uavhengig veterinærmedisinsk bedrift, og vi kjenner vårt virkeområde svært godt. Vi koordinerer og leder samarbeid mellom havbruksbedrifter og mellom fiskehelsetjenester. HaVet koordinerer det subregionale samarbeidet om lakselus på Helgeland. Vi bistår også Sjømat Norge i regional koordinering av lakselusarbeidet i hele Nord-Norge.

Kurs og opplæring

HaVet gjennomfører kurs og opplæring knyttet til helse, velferd og smitteforebygging, både hos kunder og for kunder. Dyr som vi tar i vår varetekt skal ha det bra og kravene til dyreeier er nedfelt i norske lover og forskrifter. I tillegg så er behovet og nysgjerrigheten på kunnskap knyttet til fiskehelse og velferd ofte stor. HaVets folk er i felt og kjenner problemstillingene, vi kan derfor tilpasse kurs og opplæring til kundens behov. Vi tilbyr regelmessige velferdskurs for matfiskanlegg, settefiskanlegg, slakterier og rensefiskleverandører. Vi gjennomfører også kurs og opplæring i medisinhåndtering, lusetelling, sykdomsgjenkjennelse, forsvarlig avliving og smitteforebyggende tiltak.

Smitteforebygging

HaVet gir råd og veiledning om smitteforebyggende tiltak i alle ledd av en produksjonskjede, og kan bistå med å sette opp trygge systemer for forsvarlig smittehygiene og forebygging av sykdom. HaVet gjennomfører vask- og desinfeksjonskontroller av brønnbåter, arbeidsbåter, avlusingsflåter m.m. Vi jobber også mye med transportruter, smitteveier, vannslektskap, risikovurderinger og vurdering av ulike tiltak for å redusere smittebelastninger til omgivelsene ved sykdom.

Fiskehelse

HaVet gjennomfører fiskehelsetjeneste på settefisk, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk. Vi bistår med overvåking, forebygging, diagnostikk og behandling, samt med utvikling og implementering av IK-akvakultur. Vi hjelper kunder med å sette sammen gode rutiner og prosedyrer som sikrer best mulig velferd , helse og biosikkerhet gjennom hele produksjonssyklus. HaVet jobber mye med dokumentasjon av helse, velferd og effekt i tilknytning til nye tiltak mot lus, og våre ansatte har erfaring med de fleste nye avlusingsmetoder som er på markedet. HaVet bistår også kunder i kontakt med offentlige myndigheter.

Fiskehelsetjeneste
på Helgeland

HaVet har veterinærmedisinsk spesialkompetanse på fiskehelse, velferd og smitteforebygging. HaVet leverer tjenester til produsenter av smolt, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk fra Nord-Trøndelag til Bodø. HaVet bidrar også med sin kompetanse til Veterinærinstituttet, Sjømat Norge, SINTEF, utstyrsleverandører og andre havbruksinteressenter. Veterinærer og fiskehelsebiologer i HaVet tar mål av seg å være en pålitelig og dyktig samarbeidspartner slik at vårt felles mål kan nås: Frisk og sunn fisk!

Besøksadresse
Torolv Kveldulvsonsgt. 31
Epost
kristin@havet.as
Postadresse
HaVet Fiskehelsetjeneste AS
Post boks 106, 8801 Sandnessjøen
Tlf
481 07 671

Lyst på praksis hos oss?

Vi tar imot studenter som ønsker praksis eller sommerjobb, ta kontakt med

kristin@havet.as